Skip to toolbar
  • Handy Korsholm posted an update 1 month, 3 weeks ago

    Nếu ta không hiểu được đạo lý này, cũng sanh vào đồng cư tịnh độ. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy đồng cư tịnh độ, còn thượng tam độ không nhìn thấy. Điểm bất đồng là ở đây. Vì chúng ta tuy là cõi đồng cư, chúng ta đã tu thanh tịnh tâm. Nên đến thế giới Cực Lạc, dễ đạt được thành tựu. Nếu tâm chúng ta không thanh tịnh, sanh đến thế giới Cực Lạc chỉ thấy được đồng cư của bổn độ, thượng tam độ không nhìn thấy. Ở thế giới Cực Lạc tu tập, ở đó đoạn phiền não, đoạn tập khí. Cũng cần thời gian rất dài, từ từ sẽ nhìn thấy. Trước là nhìn thấy cõi phương tiện, kế đến là nhìn thấy cõi thật báo, cuối cùng nhìn thấy cõi tịch quang. (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú – 600 Tập)____________Chúng ta từng thấy năm trước giáo hội Phật giáo Hoa phủ ở Maryland giúp đỡ trợ niệm lâm chung cho tiên sinh Chu Quảng Đại. Tiên sinh Chu Quảng Đại là một người rất thật thà, mở tiệm bánh bao ở Mĩ. Khi gần mất ông không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào, bác sĩ từ chối chữa trị vì ông bị chứng ung thư. Gia quyến hoảng loạn, chạy chữa khắp nơi, cuối cùng tìm đến hội Phật giáo. (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú – 600 Tập)_+Thập ba la mật thật ra là một vấn đề, chính là chân tu, chân tu nhất định đầy đủ thập ba la mật, không thể phân khai nó ra từng loại độc lập, không thể. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: Một tức là tất cả, tất cả tức là một. Ví dụ mười điều này, một là mỗi một điều, tất cả là một điều đầy đủ chín điều khác. Ví như bố thí, trong bố thí có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có bát nhã, có phương tiện, nguyện, lực, trí, tất cả đều có. Đây chính là một tức tất cả. (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú – 600 Tập)———————————————–Tại sao? Không gian duy thứ từ đâu đến? Điều này giới khoa học không nói ra. Nhưng chúng ta học Phật đã thể hội được nó đến từ đâu. Nó đến từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần có vọng tưởng phân biệt chấp trước, liền có không gian duy thứ. Vì nó là chế tạo, nên khi buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không gian duy thứ tự nhiên không còn nữa. Nếu ta buông bỏ một bộ phận, đối với nhất thiết pháp không còn chấp trước. Đây là buông bỏ một bộ phận rất nhỏ, không chấp trước nữa, không gian duy thứ trong lục đạo cũng không còn. Nhưng bên ngoài lục đạo thì có, chỉ là ta không nhìn thấy, điều này trong Phật pháp có nói. Định mà tiểu thừa A la Hán, Bích Chi Phật chứng được, đó là thâm định. Vì trong lục đạo cũng tu định, tứ thiền thiên cũng tu định. Nếu không có định công, thì nhìn không thấy nó có không gian duy thứ. Nếu định công có thể đột phá sơ thiền, thì ta nhìn thấy sơ thiền, còn đột phá được Nhị thiền, thì nhìn thấy nhị thiền.

©2020 the-new-future.com design and developed by kksolution

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

New Report

Close

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account